Capítol Líneas de fuga: dos guiones posibles
RESUM CAPíTOL

Malgrat que el sistema educatiu és l’encarregat de desenvolupar competències, realment no disposa dels mitjans suficients per identificar situacions en què es pugui preparar els alumnes per a la vida. Per resoldre aquest problema, aquest capítol presenta dos casos que aborden les competències de dues maneres diferents: el cas de França, país en què el 2006 es va decidir definir les competències de manera general per establir una base comuna de coneixements, actituds i competències, i el cas de Bèlgica, on es busca transformar la quantitat de coneixements, continguts disciplinaris i totes les seves habilitats en competències.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Un llibre essencial que planteja les veritables preguntes que hem de fer-nos: Són els sabers que s'ensenyen a l'escola els més pertinents per entendre el món i actuar? Preparen per als estudis superiors o per a la vida? Què hem de pensar de l'absència de coneixements com ara el dret, l'economia, les ciències polítiques o la psicologia en els programes escolars? En un moment en què l'esperança de vida s'allarga, les nostres vivències es diversifiquen i la societat canvia ràpidament, podem identificar un nombre limitat de competències útils per a tots? No serà més adequat transmetre sabers i desenvolupar actituds que permetin a cadascú construir les competències que arribi a necessitar? Estaran condemnades les societats democràtiques a mantenir el mateix currículum, producte d'una doble negociació entre les expectatives dels consumidors d'escola i entre les disciplines llargament arrelades? Cap d'aquestes preguntes té una resposta senzilla, i encara menys consensuada, però la sociologia del currículum permet plantejar-les i,potser, induir-nos a un debat seriós.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte
II Parte
III Parte