Article L'interviu radiofònic.
RESUM ARTICLE

Com podem ajudar els alumnes a construir els rols socials d'entrevistador, d'entrevistat i de públic en el marc d'un tipus d'interacció particular com l'interviu radiofònic? Quines activitats escolars poden contribuir a l'organització d'un interviu? Quins aprenentatges són rellevants en relació a aquest gènere oral? Per respondre aquestes preguntes, el present article tracta, en primer lloc, de caracteritzar l'interviu radiofònic en un model didàctic presentant les dimensions ensenyables d'aquest gènere periodístic. En segon lloc, resumeix una seqüència didàctica experimentada a les escoles del cantó de Ginebra (Suïssa). En tercer lloc, analitza un recull d'intervius d'alumnes de 4rt i 5é de primària per estudiar els efectes sobre l'aprenentatge de la seqüència didàctica proposada.

AUTORS
Dolz Mestre, Joaquim / Moro, Christiane


FORMATS DISPONIBLES
4,99 €