Article Literatura a les xarxes: intertextualitat i hipermèdia.
RESUM ARTICLE

En aquest article parlarem dels resultats d'un projecte de recerca educativa portat a terme a la Universitat de Ghent. Vam començar per crear nous materials educatius per a l'ensenyament de la literatura des d'una perspectiva europea i els vam provar mitjançant la recerca-acció. Durant el projecte ens vam haver d'enfrontar amb la necessitat de revisar el disseny del curs de literatura. En una revisió com aquesta l'hipertext multimèdia hauria de tenir un paper clau, tal com intentem mostrar amb dues aplicacions hipermèdia basades en novel·les clàssiques europees.

AUTORS
Mottart, André / Soetaert, Ronald


FORMATS DISPONIBLES
4,99 €