Capítol Literatura
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol s'ocupa de la ingent quantitat d'escriptors que van tractar el tema de la GCE. El conflicte va generar des del primer moment tot tipus de narrativa, novel·la, poesia de combat i teatre, amb autors rellevants al servei de la democràcia republicana, alguns provinents de la Generació del 27, d'altres de l'estranger i uns altres que van sorgir pràcticament del no-res. El capítol ofereix unes quantes claus a fi d'abordar l'ús de la literatura com a font d'informació històrica per motivar, contextualitzar o documentar l'aproximació a un determinat període temporal. Per tant, i sense menystenir la importància que les lletres puguin tenir en el context de les arts, el que es pretén és considerar-les com a document històric.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Íber

Resum del llibre
La Guerra Civil espanyola va ser una guerra llunyana de la primera meitat del segle passat, de la qual ja pràcticament no en queden testimonis directes. Tanmateix, el conflicte continua sent motiu de controvèrsia i de debats apassionats. Aquest llibre ofereix instruments, recursos i opcions per aproximar el tractament de la Guerra Civil a les aules de secundària mitjançant una praxi científica i disciplinària de la història. A més a més, els autors han optat per una proposta orientativa oberta i polivalent que segueix una lògica metodològica i temàtica no necessàriament cronològica que, sens dubte, ajudarà en les tasques del professorat.

Llibre disponible per capítols
INDICE