Article Literatura, cinema i Internet.
RESUM ARTICLE

L'article pretén dotar el professorat de recursos i d'estratègies metodològiques pràctiques per portar a terme activitats que permetin millorar els nivells de comprensió i d'interpretació comparada de lectures literàries i de pel·lícules. També vol mostrar les possibilitats didàctiques de les TIC i facilitar repertoris de projectes i recursos en xarxa, tant per a les activitats entorn de la lectura literaria com cinematogràfica.

AUTORS
Romea Castro, Celia


FORMATS DISPONIBLES
1.99 €