Article Literatura i relats multimèdia
RESUM ARTICLE

L’aproximació docent al fet literari s’hauria de fer mitjançant l’ús de metodologies noves i amb objectius d’aprenentatge innovadors basats en les competències bàsiques. Proposem la creació de paratextos escrits i orals, com també la tertúlia i l’ús de rúbriques per dirigir i avaluar els resultats de la tasca final: la creació d’un bibliotràiler, un relat digital o un videolit. Hi expliquem les etapes que cal seguir per realitzar projectes de lectura que inclouen l’educació literària.FORMATS DISPONIBLES
1.98 €