Article Llegim en parella Aportacions de la tutoria entre iguals a la millora de la competència lectora
RESUM ARTICLE

L’article descriu les bases conceptuals del programa Llegim en parella i presenta breument les dades obtingudes sobre els resultats en comprensió lectora dels centres durant el curs 2012-2013 i 2013-2014, tenint en compte cadascun dels objectius principals del programa. Aquests resultats constaten una millora del nivell de comprensió lectora en tots els centres implicats. Mitjançant el desenvolupament del programa a les aules, també s’ha aconseguit un augment del treball cooperatiu entre alumnes, amb les famílies i entre el professorat, a través de la tutoria entre iguals en el cas dels dos primers i del treball col·laboratiu entre el professorat. Tot això portant a terme un programa inclusiu a les classes, fent un ús positiu de les diferències i amb l’objectiu que perduri en aquests centres.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Revista Articles

Continguts de la revista
Editorial
Monografia: Les xarxes socials com a eina per l'ensenyament de la llengua i de la literatura
Actualització i reflexió
Intercanvi
Idees pràctiques
Informacions