Article Llegir per aprendre: estratègies de suport a alumnes amb comprensió pobra.
RESUM ARTICLE

L'atenció a la diversitat suposa la garantia d'uns aprenentatges bàsics a tots els alumnes. El desenvolupament de la competència lectora n'és un. Hi ha molts alumnes que mostren deficiències en la lectura comprensiva, la qual cosa constitueix un obstacle seriós per a l'aprenentatge. La nostra proposta pren com a referència alguns d'aquests alumnes que cursen el PDC. A través d'aquesta mesura, i dins de l'àmbit lingüístic i social, es pretén construir aquests aprenentatges bàsics. Per fer-ho, cal revisar les concepcions sobre què és comprendre, com es comprèn i quins factors incideixen en la comprensió. A partir d'aquí és possible derivar una sèrie de continguts i estratègies didàctiques, organitzats en seqüències i unitats didàctiques. Tot això des d'una perspectiva que posa la lectura comprensiva al servei de l'aprenentatge, tal com es mostra en alguns exemples.

AUTORS
Madalena Calvo, José Ignacio / Català Gonzálvez, Aguas Vivas


FORMATS DISPONIBLES
4,99 €