Article Llegir televisió.
RESUM ARTICLE

Ningú discuteix avui la transcendència que tenen en la nostra comunitat els mitjans de comunicació audiovisual i, en concret, la televisió. Tampoc s'amaguen les funcions destacades que exerceix la llengua en aquest mitjà, com a instrument de comunicació i com a eina d'elaboració conceptual. Però, tot i això, encara no és prou corrent que el discurs televisiu i la comunicació audiovisual en general entrin a l'àrea de llengua com a objectes d'anàlisi i reflexió i com a objectius i continguts d'aprenentatge lingüístic ùal costat de la resta de discursos presents en la realitat.

AUTORS
Cassany Comas, Daniel / Ferrés Prats, Joan


FORMATS DISPONIBLES
1.99 €
COL·LECIONS: Revista Articles

Continguts de la revista
Monografia: Llegir televisió
OPINIÓ
Intercanvi
RESSENYES