Capítol Llengua oral, cognició i convivència
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol aborda els coneixements i les habilitats que són pròpies de la llengua oral i el reconeixement que han de tenir a l’aula, posant èmfasi en la interacció verbal com a instrument de comunicació, col·laboració i canvi i com a instrument d’aprenentatge, també de la mateixa llengua oral, especialment dels usos més formals. En tots aquests aspectes els autors fan palesa la necessitat que la llengua oral sigui objecte d’ensenyament a les aules de secundària, tot rebutjant la idea que n’hi ha prou amb parlar per aprendre a parlar. També s’inclouen diverses fonts i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Aquest volum pretén contribuir a la fonamentació de la didàctica de la Llengua i la Literatura com un saber sobre les pràctiques d’ensenyament d’aquesta àrea de coneixement, tot oferint marcs teòrics i camins de recerca que ajudin a considerar l’aula com un espai de reflexió. S’hi tracta la problemàtica específica de la llengua oral, de l’ensenyament de la llengua escrita de la lectura, especialment de textos acadèmics complexos, de la lectura literària, de l’ensenyament de la gramàtica, de la programació, és a dir, del pas de les prescripcions curriculars a les propostes d’aula i, finalment, de la complexitat dels processos d’avaluació dels aprenentatges lingüístics.

Llibre disponible per capítols
INDICE