Capítol L'observation et l'expérimentation comme systèmes d'information et développement professionnel de l'enseignant de Français Langue étragère
RESUM CAPíTOL

El capítol se centra en l’observació de la pràctica i l’experimentació, dos recursos de gran utilitat per a l’obtenció d’informació i el desenvolupament professional dels/les docents. Es detallen els tipus d’observacions que es poden dur a terme i algunes propostes de solució (en resposta al que s’observa) i, de la mateixa manera, es detallen diversos tipus d’experimentació i la seva relació amb les adaptacions curriculars. Finalment, s’exposen algunes idees sobre l’observació i l’experimentació en el context del pràcticum —la part més pràctica de la formació docent. El capítol acaba amb un apartat d’activitats sobre aquesta qüestió, així com amb una llista de referències bibliogràfiques i bibliografia web.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Aborda els continguts relatius a la investigació, l’observació i l’experimentació, i la innovació. S’ofereix un itinerari formatiu de vuit capítols; els que es redacten en francès, utilitzat com a llengua de treball, són aquells que es refereixen, de manera més precisa, a un saber i a un saber d’acció docent per abordar la problemàtica del desenvolupament del currículum en la seva dimensió de gestió i d’aplicació pràctica. Es tracta la complexitat de les situacions pedagògiques per contextualitzar les situacions-problema relatives a l’ensenyament, l’aprenentatge i els materials. Les activitats, la bibliografia, els recursos i documents proposats orienten el desenvolupament d’un coneixement crític i operatiu del docent.

Llibre disponible per capítols
INDICE