Article L'oportunitat de l'aparició del subjecte en el discurs acadèmic.
RESUM ARTICLE

L'article conté unes reflexions sobre la importància de la identitat d'estudiant en el procés d'accés al coneixement. La inscripció del subjecte i de la seva posició en els textos que produeix està estretament relacionada amb aquesta identitat, la qual implica la progressiva apropiació de coneixement i l'actitud reflexiva. La tesi de l'article defensa la necessitat de fer conscient l'estudiant dels recursos de què disposa per modular la presència o l'absència del subjecte en els seus textos, tractant de trobar el lloc propi per poder manifestar la subjectivitat raonada.

AUTORS
Calsamiglia Blancafort, Helena


FORMATS DISPONIBLES
4,99 €