Article L'ortografia i el sistema de la llengua.
RESUM ARTICLE

En l'article s'analitza el grau de representació del llenguatge oral que tenen els sistemes gràfics, fet que determina el seu nivell de consistència i, per tant, les regularitats i el grau de predictibilidad. Explica la importància d'afavorir en els infants l'us d'estratègies diversificades per resoldre qüestions ortogràfiques apel·lant els diferents subsistemes de la gramàtica i no solament el fonètico-fonològic.

AUTORS
Milian Gubern, Marta


FORMATS DISPONIBLES
1,99 €