Capítol Los agentes docentes y el trabajo colaborativo
RESUM CAPíTOL

De la taula de programació del curs en sorgirà el temari que s’haurà de desenvolupar: l’elaboració de continguts exigeix disposar d’una pauta si es requereix treballar amb diversos autors i assegurar, al mateix temps, una coherència interna en els continguts i en el seu tractament didàctic, així com en la seva estructura i la seva forma d’avaluació. El disseny formatiu del curs i de la unitat s’ha de compartir amb tots els agents docents i, per això, aquest capítol presenta la informació que ha de preveure una pauta d’elaboració de continguts.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €