Capítol Los alumnos investigan sobre gramática: un breve trabajo de campo estructurado como una secuencia didáctica
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol planteja una seqüència didàctica centrada en l’observació i anàlisi de l’ús dels pronoms de la llengua catalana que presenten més dificultat per als alumnes o amb una variació més gran. La proposta pren la forma d’un petit treball de camp dins de l’àmbit escolar, amb un procés de recerca que permet fer explícit el raonament gramatical dels estudiants. La SDG implica, d’una banda, crear situacions de reflexió compartida entre els alumnes i, de l’altra, un canvi de perspectiva en el treball dels alumnes: passar de respondre preguntes i resoldre exercicis gramaticals a ser ells els qui formulin preguntes i proposin activitats per analitzar què saben sobre la llengua.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
A lo largo de los últimos quince años, las reflexiones que se han hecho en didáctica de la lengua –y las propuestas de trabajo correspondientes—han tratado de buscar la coherencia entre la reflexión gramatical y el aprendizaje del uso de la lengua en estas dos vertientes del problema. Esta publicación tiene como objetivo mostrar ejemplos significativos de esta investigación. Así, pues, las situaciones de enseñanza gramatical que se presentan parten de objetivos diversos y de contenidos diferentes, pero tienen en común la pretensión de promover en los alumnos un saber gramatical que arraigue en la observación de la lengua y en el razonamiento gramatical.

Llibre disponible per capítols
INDICE