Capítol Los ámbitos de intervención
RESUM CAPíTOL

La pedagogia de la convivència necessita una planificació global i continuada, que intervingui tant des de la perspectiva de la prevenció com de la resolució de conflictes, i que consideri tots els participants que intervenen en les diferents situacions. Per això, en aquest capítol es presenta, en primer lloc, un marc legislatiu que serveix com a referència per elaborar un pla de convivència i, en segon lloc, s’ofereixen les premisses bàsiques per a la seva construcció i també per a la creació i adequació de les infraestructures, al centre i a l’aula, que permetin desenvolupar-lo; tot això centrat en l’etapa d’educació secundària. Finalment, es fa referència a la formació docent com un dels aspectes clau per treballar en el marc de la convivència democràtica.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Aula

Resum del llibre
Una reflexió crítica i a la intervenció global sobre un tema essencial per al nostre model educatiu i social, al mateix temps que intenta demostrar que educar per a la convivència des de criteris democràtics és possible i necessari. Indaga en els marcs i els continguts de la pedagogia de la convivència i en els factors disgregadors d’aquesta. Es presenten, des d’una perspectiva global i integrada, diverses propostes per als diferents àmbits del centre educatiu. També es tracta l’experiència de la posada en marxa del servei de mediació en un centre de secundària.I per últim, parla del paper de les famílies en l’educació per a la convivència. 

Llibre disponible per capítols
INDICE