Capítol Los argumentos comprenden conclusiones, pruebas y justificaciones
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es parla dels elements que comprenen un argument i de si tots són indispensables. S’hi analitzen els tres elements principals de l’argumentació —conclusió, proves i justificació—, així com altres components seus, com ara el coneixement bàsic, els qualificadors modals i les condicions de refutació, entre d’altres. S’aborda cadascun d’aquests components il·lustrant-los amb exemples presos d’estudis del projecte RODA o de la història de la ciència.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Adreçat al professorat que no es conforma només amb que els seus alumnes siguin capaços de donar les respostes adequades a les preguntes que els plantegen, sinó que a més a més persegueix que sàpiguen raonar-les. La formació de ciutadans capaços d’avaluar el coneixement i desenvolupar el pensament crític es veu potenciada així, al mateix temps que s’afavoreix el desenvolupament de les competències bàsiques i es contribueix a l’educació científica i ciutadana. El llibre presenta una estructura clara que a més de desenvolupar cadascuna de les idees que es plantegen ajuda a respondre preguntes com ara:? Què és l’argumentació? ?Quines dimensions del treball científic s’aprenen argumentant? ? Quin és el paper de les proves? ? Quins elements comprèn un argument? ? En què contribueixen les qüestions sociocientífiques als objectius de l’educació? ? Com dissenyar tasques de classe que promoguin l’argumentació? ? Quins criteris podem utilitzar per avaluar la qualitat de l’argumentació?

Llibre disponible per capítols
INDICE