Capítol Los argumentos sobre modelos pretenden identificar relaciones causa-efecto
RESUM CAPíTOL

Què entenem per model? Quins objectius caracteritzen l’argumentació sobre models explicatius? Aquest capítol gira a l’entorn d’aquests interrogants i se centra en la importància de la participació de l’alumnat en les pràctiques científiques de modelitzar, en el sentit de construir, avaluar i revisar models, i d’argumentar l’avaluació de models teòrics i de les proves que els sustenten, així com la construcció i avaluació de models a l’aula.FORMATS DISPONIBLES
4,28 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Adreçat al professorat que no es conforma només amb que els seus alumnes siguin capaços de donar les respostes adequades a les preguntes que els plantegen, sinó que a més a més persegueix que sàpiguen raonar-les. La formació de ciutadans capaços d’avaluar el coneixement i desenvolupar el pensament crític es veu potenciada així, al mateix temps que s’afavoreix el desenvolupament de les competències bàsiques i es contribueix a l’educació científica i ciutadana. El llibre presenta una estructura clara que a més de desenvolupar cadascuna de les idees que es plantegen ajuda a respondre preguntes com ara:? Què és l’argumentació? ?Quines dimensions del treball científic s’aprenen argumentant? ? Quin és el paper de les proves? ? Quins elements comprèn un argument? ? En què contribueixen les qüestions sociocientífiques als objectius de l’educació? ? Com dissenyar tasques de classe que promoguin l’argumentació? ? Quins criteris podem utilitzar per avaluar la qualitat de l’argumentació?

Llibre disponible per capítols
INDICE