Llibre Los bancos de tiempo Experiencias de intercambio no monetario


FORMATS DISPONIBLES
11,50 €
10,93 €
8,10 €
7,70 €
Resum del llibre
En una societat canviant i tecnologitzada com la nostra, on les variables espai i temps es resignifiquen, s’imposa la necessitat de repensar-les. En especial en el marc de l’acció comunitària on espai i temps són fonamentals. És sabut per tothom que el temps, avui en dia, ha esdevingut un bé escàs, per això també ha esdevingut tot un desafiament pensar en alternatives que condueixin a aconseguir temps i temps de qualitat. És per aquest motiu que ens hem plantejat dedicar un llibre que reflexioni sobre la utilització del temps i les possibilitats de redefinir d’una manera més equitativa i social com utilitzar-lo. Oferim, doncs, en aquest llibre una visió dels bancs de temps entesos com un recurs comunitari per resoldre els problemes de temps de la vida quotidiana de les persones, al mateix temps que presenta les xarxes d’intercanvi de coneixement, un lloc on els que hi participen cedeixen els seus sabers i els seus temps per poder ensenyar i aprendre. Ambdues iniciatives es relacionen amb el temps i ens ofereixen la possibilitat de repensar-lo, ja sigui com a dedicació, ja sigui com a element clau en les relacions comunitàries.