Capítol Los centros de educación especial
RESUM CAPíTOL

Els centres d’educació especial han estat, i són, tema de debat. El capítol proporciona una nova perspectiva d’aquests centres en un context escolar inclusiu. En primer lloc, s’exposa el sentit dels centres d’educació especial i els principis que haurien de regir l’atenció a l’alumnat amb necessitats especials de suport. En segon lloc, es donen orientacions de com cal fer l’avaluació dels alumnes amb discapacitat i/o problemes de desenvolupament, amb una referència especial a la provisió dels suports necessaris. En tercer lloc, s’ofereixen algunes propostes per organitzar i planificar els suports, així com l’accés al currículum. En quart lloc, es consideren les situacions que poden representar un desafiament per als professionals d’aquests centres (alumnat amb pluridiscapacitat, greus problemes de comportament, etc.). Finalment, s’ofereixen algunes consideracions per renovar la funció d’aquests centres i per millorar l’atenció que proporcionen a l’alumnat amb discapacitat i/o problemes de desenvolupament.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Concebut com a manual que serveixi de referent als professionals de l'assessorament psicopedagògic, aquest llibre centra la seva intervenció en els diferents escenaris educatius en els quals té lloc la formació: la família, l'entorn escolar, el context social pròxim, l'educació no formal, etc.; escenaris en els quals, sens dubte, s'aprèn i s'ensenya. I ho fa amb la voluntat, present en cadascun dels textos, de desplegar les àmplies possibilitats que ofereix l'assessorament, de redefinir els límits que tradicionalment se li han atribuït, i de concretar les tasques que corresponen als seus professionals, tot això amb l'afany explícit d'assumir els nous reptes que planteja la societat

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: El asesoramiento psicopedagógico
II Parte: Los escenarios educativos
III Parte: La práctica educativa
IV Parte: Los escenarios educativos específicos
V Parte: El alumnado con barreras a la comunicación y al aprendizaje