Capítol Los conceptos gramaticales de los alumnos de secundaria: el pronombre personal
RESUM CAPíTOL

El treball que recull aquest capítol sobre el pronom sorgeix d’un projecte d’investigació sobre l’activitat metalingüística en l’aprenentatge de la llengua i en concret sobre els conceptes gramaticals que són objecte d’ensenyament a l’escola. La investigació permet constatar que els estudiants són capaços d’utilitzar les seves pròpies estratègies i raonaments per resoldre els problemes d’identificació d’elements gramaticals que se’ls plantegen. L’entrevista apareix com a instrument facilitador de la reflexió gramatical i, per tant, com a mediadora en el procés d’aprenentatge.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Textos

Resum del llibre
Aquest volum aplega investigacions en didàctica de la llengua fetes en col·laboració en els diferents nivells educatius –des de l’educació infantil fins a la universitat- i dutes a terme majoritàriament en situacions naturals d’ensenyament de la llengua a les aules. En aquestes s’estudien diversos processos de derivats de les situacions d’interacció docent-alumne-llengua i els contextos d’aprenentatge de la llengua, entre els quals constitueix una preocupació constant la complexa relació entre l’aprenentatge de procediments i conceptes. Els treballs d’investigació recollits en aquest volum tenen un punt de partida en comú: consideren que l’objectiu del coneixement didàctic no és la prescripció de continguts sobre els quals s’ha de treballar a classe de llengua, ni consisteix simplement a descriure el que hi passa, sinó que, per contra, es tracta d’intentar comprendre i interpretar la realitat del seu ensenyament i aprenentatge i transformar la pràctica per millorar l’aprenentatge de la llengua i els seus usos.

Llibre disponible per capítols
INDICE