Capítol Los conflictos en las clases de educación física y algunas estrategias para su resolución
RESUM CAPíTOL

Los problemas relacionados con la convivencia escolar generan conflictos que requieren cambios urgentes en la política educativa. En este capítulo se revisan los conflictos que se padecen en la escuela, más concretamente en las clases de educación física. Al respecto, se analizan qué actividades, metodologías y propuestas de evaluación formativa pueden posibilitar una intervención educativa que ayude a resolver dichas problemáticas, proponiendo la educación socio-moral como una herramienta de resolución de conflictos educativos en el medio escolar. Por último, se detalla un conjunto de valores educativos claves para favorecer la convivencia en los centros escolares.FORMATS DISPONIBLES
COL·LECIONS: Biblioteca de Tándem

Resum del llibre
 L’acció de conviure a l’escola consisteix en què uns alumnes puguin compartir amb altres aquest espai social, des d’uns codis normatius, així com evitar els conflictes ordinaris de l’aula. Per tant, els programes educatius cap a una educació en valors, han de recollir aquelles competències personals que permetin que l’alumnat participi d’aquest procés socioeducatiu. L’educació física, com a matèria que incideix en el desenvolupament integral del nostre alumnat, ha d’ajudar aquest desenvolupament ètic i social a partir d’unes activitats cooperatives que incideixin en la solidaritat, la justícia social, la tolerància o el diàleg, entre altres. Per això, tant als docents en general i de manera particular als educadors d’educació física, se’ls ofereix des d’aquest llibre pautes cooperatives sobre com resoldre els conflictes que sorgeixen a les aules, Aixa com activitats i estratègies metodològiques que ajuden a reflexionar als escolars sobre aquests comportaments, presentant criteris d’avaluació formativa que poden ajudar-nos a revisar si s’han obtingut aquestes competències cooperatives.

Llibre disponible per capítols
INDICE