Capítol Los ecosistemas: escritura de textos expositivos en tercer ciclo de educación primaria
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es presenta una experiència d’escriptura sobre els ecosistemes al cicle superior d’educació primària. S’hi mostra com s’ha de seguir avançant en l’escriptura a través de les diferents àrees del currículum i com es pot avançar en els graus de guia i monitoratge des dels primers cicles de primària fins als últims. La seqüència didàctica se situa a l’àrea de coneixement del medi, en què l’alumnat ha d’estudiar com viuen els éssers vius i en quines condicions estan a la natura. Amb aquest objectiu es proposa construir un dossier, manual o llibre amb la informació que els alumnes trobin en diferents fonts.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Textos

Resum del llibre
Un esforç viu i actual per recollir els models de composició escrita de naturalesa sociocognitiva més representatius, i aplicar-los a un tipus de text molt demanat en el context acadèmic: el text expositiu. El lector podrà trobar en aquestes pàgines teoria i pràctica sobre la didàctica del text expositiu, respostes sobre cada moment concret de la fase de composició escrita (planificació-textualització-revisió); i models de seqüències didàctiques per a cada nivell específic d'ensenyament. Característiques, ensenyament a través de seqüències didàctiques, estratègies i activitats, pràctiques escrites que es realitzen a les aules d'infantil, primària i secundària.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: La enseñanza-aprendizaje de la escritura como proceso y como práctica social
II Parte: De la teoría a las prácticas de aula