Capítol Los enfoques didácticos
RESUM CAPíTOL

La concepció constructivista no mira d’establir unes pautes o formes d’ensenyament determinades, però sí que proposa elements per a l’anàlisi i la reflexió sobre la pràctica educativa, per tal de facilitar als docents una comprensió i valoració més grans dels processos que hi intervenen. Així mateix, també ofereix criteris per a la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de l’ensenyament. Aquest capítol pretén analitzar fins a quin punt els principis de la concepció constructivista aporten referents per comprendre les possibilitats educatives de les diferents formes d’ensenyament que es produeixen a les aules.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €