Capítol Los enfoques integrados de Ciencia-Tecnología-Sociedad en la enseñanza secundaria
RESUM CAPíTOL

Els últims anys la discussió sobre l’escassa formació científica s’ha integrat en una altra de més àmplia sobre les reformes curriculars que hi està havent en alguns països pel que fa als aspectes del currículum de les ciències, no només sobre els continguts i la metodologia d’ensenyament de les ciències, sinó també sobre les seves finalitats. Aquest capítol se centra en l’ensenyament de les ciències i els elements que la componen, així com també en un nou enfocament integrat de ciència, tecnologia i societat, conegut com a CTS.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
La professió docent exigeix una dedicació constant a l’estudi i l’actualització dels coneixements. Per a un bon professor de ciències és imprescindible estar al corrent de les noves interpretacions i les troballes sobre la realitat material que produeix la ciència, uns sabers que han d’incorporar-se al discurs de l’aula. En aquest llibre s’inclou, per tant, un conjunt de complements de formació sobre Biologia i Geologia que resulten necessaris per a l’ensenyament d’aquestes matèries a l’educació secundària. Els continguts tractats en aquest volum es completen amb els plantejaments didàctics i les bases requerides per desenvolupar una docència de qualitat, que aporten el segon i el tercer volum d’aquesta trilogia.

Llibre disponible per capítols
INDICE