Capítol Los espacios escolares
RESUM CAPíTOL

L'espai és un recurs que ha de ser administrat convenientment per afavorir les decisions organitzatives i curriculars més idònies per a l'educació del nostre alumnat. L'ús adequat de l'espai ajudarà a crear un ambient afavoridor tant de l'equilibri personal d'estudiants i professors com de les seves relacions interpersonals. Tal com veurem en aquest capítol, l'organització de l'espai escolar inclou no sols l'ordenació dels elements que el delimiten (l'edifici escolar), sinó també l'adequada distribució del mobiliari i el material d'ús didàctic que es troba dins d'aquests límits. Aquests, distribuïts d'una manera determinada, configuren l'espai escolar. Per finalitzar, es mostra l'experiència d'un centre i diverses propostes de treball per aprofundir en el tema.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €