Capítol Los estudiantes de educación secundaria: características y contextos de desarrollo y socialización
RESUM CAPíTOL

La psicologia actual aporta una infinitat de coneixements sobre les edats que comprèn l’educació secundària obligatòria (ESO). En aquest capítol es parla d’aquesta qüestió i es posa l’accent en temes relacionats amb els adolescents en els seus contextos, els seus canvis físics i com influeixen en els processos d’aprenentatge, el desenvolupament cognitiu en aquesta etapa i el desenvolupament de la seva identitat. A més, es para una atenció especial als agents i els contextos de desenvolupament i socialització en aquest període. El capítol acaba amb un apartat d’activitats i fonts documentals i recursos.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre

Aquest volum tracta dels processos d’aprenentatge que tenen lloc a les institucions i a les aules d’educació secundària, i la seva finalitat és servir de suport a l’adquisició i el desenvolupament de les competències associades al coneixement dels aprenents i dels processos d’aprenentatge, així com facilitar la utilització d’aquests coneixements per planificar i dur a terme un ensenyament afavoreixi l’aprenentatge. De la mateixa manera que succeeix amb els altres tres volums de caràcter general, els temes i les qüestions dels que s’ocupa no estan associats de manera exclusiva o prioritària a una especialitat concreta, sinó que estan presents a totes elles, i per a totes elles han de ser de gran utilitat i rellevància.


Llibre disponible per capítols
INDICE