Capítol Los estudios sobre creatividad se enmarcan en una nueva visión acerca del conocimiento humano
RESUM CAPíTOL

Davant de la concepció acumulativa i reproductiva de l’educació més tradicional, el pensament constructivista promou la creativitat i la iniciativa personal i col·lectiva com a formes d’aprenentatge i transformació en la societat del coneixement. En efecte, els estudis sobre creativitat s’emmarquen en una nova visió sobre el coneixement humà. La teoria de les intel·ligències múltiples de Gardner ha suposat un punt crucial en el reconeixement multidimensional de la intel·ligència humana, en concordança amb les noves perspectives epistemològiques que estan inspirant els nous continguts curriculars i els nous mètodes d’aprenentatge, com l’aprenentatge creatiu.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €