Capítol Los fenómenos atmosféricos
RESUM CAPíTOL

La proposta adreçada a l’ensenyament dels fenòmens atmosfèrics s’articula a l’entorn de tres dimensions: els tipus de fenòmens que es produeixen a l’atmosfera (pluja, neu, vent, llamps, etc.); l’atmosfera, el mitjà que envolta el planeta i en què es produeixen aquests fenòmens; l’ésser humà, que interacciona amb l’atmosfera, que és imprescindible per al manteniment de la vida. Al capítol es plantegen, per als tres cicles d’educació primària, unes seqüències d’activitats amb les quals es pretén donar resposta a una sèrie de preguntes que permeten tractar determinades idees clau. Aquestes seqüències d’activitats tenen una complexitat creixent en funció del cicle al qual s’orienten, i miren d’abordar diferents sabers i desenvolupar diverses competències, donant prioritat a la competència científica, però també a la lingüística, a aprendre a aprendre, o a la matemàtica.FORMATS DISPONIBLES
5,15 €
COL·LECIONS: Ciencias en primaria

Resum del llibre
Adreçat als tres cicles d'educació primària, aquest llibre aborda un tema clàssic amb una àmplia presència curricular, com l'estudi del cel, tenint en compte tant la seva perspectiva atmosfèrica com astronòmica, procurant tractar els problemes de sempre d'una manera «una mica» diferent, amb la intenció que resulti útil als professionals, als mestres ja veterans i també als estudiants de magisteri. Per això s'atén equilibradament la vessant pedagògica i científica, mirant de construir un discurs accessible que ajudi a acostar els fenòmens naturals a l'aula.

Llibre disponible per capítols
INDICE