Capítol Los fines de la educación en competencias son el pleno desarrollo de la persona
RESUM CAPíTOL

Per poder decidir quines competències són objecte de l’educació, el pas previ és definir quines han de ser les seves finalitats. Hi ha un acord generalitzat en el fet que han de contribuir al ple desenvolupament de la personalitat en tots els àmbits de la vida. La formació ha de ser, doncs, integral i per a la vida, i per això hi ha d’haver un consens per determinar quina ha de ser la finalitat de l’educació i, així, saber quines competències s’han d’ensenyar i quin és el paper que tant l’escola com la família han d’exercir.FORMATS DISPONIBLES
4.99 €