Capítol Los instrumentos
RESUM CAPíTOL

Judith Akoschky, especialista en educació infantil, ens presenta de manera precisa, concreta i rigorosa una proposta metodològica musical per al 0-3 i una altra per al 3-6, i ens proporciona per a cadascun dels cicles diferents activitats i interessants arguments perquè els nens i nenes d’aquestes edats experimentin, assimilin, reelaborin, triïn i produeixin mitjançant tasques en les quals el so i la música, l’escolta sonora i musical, el cant, l’execució d’instruments o el moviment corporal siguin presents a l’aula. Concretament, aquest capítol presenta els instruments dels quals podem disposar en educació infantil, i ens parla de la importància d’explorar els sons, d’acompanyar la música mitjançant la percussió corporal i de la cura dels instruments.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca Infantil (español)

Resum del llibre
 Conscients de la importància de l’educació musical en aquesta etapa, els autors pretenen acostar la música als docents d’infantil, proporcionant idees que els permetin afrontar la planificació i la posada en pràctica de l’activitat en la seva tasca diària. El llibre inclou, a més, un DVD amb exemplificacions d’activitats quotidianes de mestres de diferents entorns geogràfics. Dedicada als mestres d’infantil, aquesta obra ofereix un material bàsic per al professorat de les escoles de música que treballen amb els nens d’aquestes edats. Així mateix, serà de gran ajuda per al professorat de música de les universitats que atén la formació inicial dels futurs mestres d’infantil.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Las actividades musicales