Capítol Los juegos de rol en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias
RESUM CAPíTOL

Partint d'una anàlisi del concepte de joc i la seva relació amb els processos d'ensenyament-aprenentatge, en aquest capítol es fa una revisió de la literatura respecte al paper que els jocs de rol poden jugar en l'ensenyament de les ciències i en la formació del professorat. En aquest sentit, s'aborda una anàlisi de les diferents vessants que s'han identificat sobre l'ús dels jocs de rol: avantatges educatius; limitacions, inconvenients i exigències; disseny i implementació a l'aula. En l'ensenyament de les ciències, aquestes activitats representen una proposta didàctica innovadora centrada en el debat i l'oralitat que permeten posar l'accent en aspectes procedimentals i actitudinals. La revisió bibliogràfica posa de manifest que l'ús dels jocs de rol en l'ensenyament de les ciències i en la formació del professorat de ciències és encara una àrea poc desenvolupada i per això necessitada de recerca i innovació. Al costat de la gran quantitat d'avantatges educatius que s'esmenten, cal destacar que són pocs els treballs que se centren en com dissenyar i desenvolupar els jocs de rol a l'aula i en la formació inicial del professorat de ciències.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

El llibre mostra un enfocament nou centrat en el tractament de problemes de la vida diària com a eix estructurador de les propostes d'ensenyament de les ciències, mitjançant les quals es pretén que els estudiants millorin la comprensió d'aquests problemes i les seves capacitats per prendre decisions sobre aquests, aspectes clau de les seves competències.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Tranferencia a aulas de secundaria y bachillerato
Parte II: Transferencia a las aulas universitarias de grados de ciencia e ingeniería
Parte III: Transferencia a la formación inicial del profesorado
Parte IV: Transferencia al profesorado en activo