Capítol Los materiales curriculares y otros recursos didácticos
RESUM CAPíTOL

Els materials curriculars, com a variable metodològica, són menyspreats tot sovint, malgrat la importància real que tenen, ja que moltes vegades arriben a configurar l’activitat del professorat. De tots els tipus de materials i recursos que hi ha, amb relació a l’àmbit educatiu, aquest capítol se centra en els que es fan servir a l’aula i, més concretament, en els que estan lligats als processos directes d’ensenyament-aprenentatge.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €