Capítol Los materiales didácticos como recurso en la acción comunitaria
RESUM CAPíTOL

Els materials didàctics constitueixen un recurs útil per afavorir processos d’aprenentatge d’habilitats, actituds, coneixements... sempre que es concebin com un mitjà al servei d’un projecte que es pretengui desenvolupar. Aquest capítol tracta dels materials didàctics considerats mediadors en els processos educatius i de les diferents funcions que poden tenir. A més, es contextualitza el seu paper en l’acció comunitària i es reflexiona sobre com es poden convertir en un recurs útil i coherent en els projectes d’acció comunitària, fent referència a la necessitat d’avaluar aquests materials per poder prendre decisions fonamentals sobre el seu disseny, selecció i/o ús.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Acción Comunitaria y Socioeducativa

Resum del llibre
Característiques, possibilitats, experiències concretes de disseny i ús de materials i recursos didàctics en contextos comunitaris on es desenvolupen processos educatius. Com es constitueixen en un mitjà útil per afavorir processos d'aprenentatge. Inclou experiències en diferents àmbits: educació intercultural, museus, educació de persones adultes, animació i dinamització sociocultural, salut, municipi, biblioteca, videojocs i educació ambiental. Aquest llibre ens permet obtenir informació de primera mà i una visió àmplia sobre com els recursos poden ajudar a la mediació educativa en els diferents contextos que tracten.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Consideraciones generales
Parte II: Experiencias en distintos ámbitos