Capítol Los materiales didácticos en el campo de la educación de personas adultas. Una visión del estado de la cuestión
RESUM CAPíTOL

Què significa i implica l’educació de persones adultes i grans en el marc comunitari? Quines són algunes de les característiques específiques i definitòries dels mitjans didàctics elaborats amb i per a adults? Quines són algunes de les recomanacions i orientacions essencials ofertes tant per organismes internacionals com per reconeguts experts en el camp del disseny, avaluació i implementació de materials per a adults? Aquest capítol mira de submergir-se en aquests i altres interrogants relacionats amb l’educació de persones adultes, intentant trobar respostes.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Acción Comunitaria y Socioeducativa

Resum del llibre
Característiques, possibilitats, experiències concretes de disseny i ús de materials i recursos didàctics en contextos comunitaris on es desenvolupen processos educatius. Com es constitueixen en un mitjà útil per afavorir processos d'aprenentatge. Inclou experiències en diferents àmbits: educació intercultural, museus, educació de persones adultes, animació i dinamització sociocultural, salut, municipi, biblioteca, videojocs i educació ambiental. Aquest llibre ens permet obtenir informació de primera mà i una visió àmplia sobre com els recursos poden ajudar a la mediació educativa en els diferents contextos que tracten.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Consideraciones generales
Parte II: Experiencias en distintos ámbitos