Capítol Los materiales y la enseñanza del español a personas inmigrantes adultas. Experiencia
RESUM CAPíTOL

En els últims anys s’ha avançat en matèria de didàctica de l’espanyol com a llengua estrangera (E/LE) i de l’espanyol com a segona llengua (E/L2) investigant, analitzant, experimentant i publicant nombrosos materials textuals i electrònics en aquest camp. L’experiència recollida en aquest capítol se centra en l’àmbit de l’ensenyament de l’espanyol a persones adultes immigrants en el marc de l’educació no formal i l’experiència personal en aquest camp dins de l’entitat Accem, una organització sense ànim de lucre dedicada a treballar amb persones refugiades i immigrants mitjançant un enfocament d’atenció integral en el qual s’elaboren itineraris individuals d’inserció.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Acción Comunitaria y Socioeducativa

Resum del llibre
Característiques, possibilitats, experiències concretes de disseny i ús de materials i recursos didàctics en contextos comunitaris on es desenvolupen processos educatius. Com es constitueixen en un mitjà útil per afavorir processos d'aprenentatge. Inclou experiències en diferents àmbits: educació intercultural, museus, educació de persones adultes, animació i dinamització sociocultural, salut, municipi, biblioteca, videojocs i educació ambiental. Aquest llibre ens permet obtenir informació de primera mà i una visió àmplia sobre com els recursos poden ajudar a la mediació educativa en els diferents contextos que tracten.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Consideraciones generales
Parte II: Experiencias en distintos ámbitos