Capítol Los medios de comunicación municipal son un buen recurso pedagógico para favorecer la educación en comunicación audiovisual
RESUM CAPíTOL

L’objectiu d’aquest capítol consisteix a mostrar experiències de col·laboració entre mitjans de comunicació municipal i els centres educatius per unir esforços a l’hora d’impulsar l’educació en comunicació audiovisual, analitzant de quina manera es poden establir sinergies entre els mitjans de comunicació municipal i l’educació formal i no formal.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre

La ràdio, el cinema, la televisió, Internet, les xarxes socials, la publicitat, les novíssimes pantalles… representen els canals per on discorre la nostra societat de la informació. Representen poderosos altaveus perquè la ciutadania adopti models ideològics, visions del món i pautes de vida de manera inconscient. Es passa revista a aquests escenaris innovadors de l’educació mediàtica per apostar decididament perquè la seva implantació a les nostres aules sigui una realitat en el termini més breu possible, que permeti formar una ciutadania competent, creativa i crítica davant dels continguts mediàtics.

El llibre presenta una estructura clara que ajuda a entendre cadascuna de les idees que es plantegen amb la intenció de demostrar la importància de la innovació i el canvi.


Llibre disponible per capítols
INDICE