Capítol Los otros escenarios educativos específicos
RESUM CAPíTOL

Tots els escenaris específics són necessaris per assegurar l’atenció que requereixen determinats alumnes, però aquests escenaris han d’estar integrats en un projecte global que, estructurat en diferents nivells d’intensitat, impliqui tant els especialistes com els que no ho són i comprometi el conjunt de decisions del centre. En el desenvolupament d’aquest capítol es proposen alguns criteris, models i pautes de treball respecte a la intervenció psicopedagògica en cinc àmbits: projecte general d’atenció a la diversitat, continguts bàsics del currículum que ha de seguir l’alumnat i especificitats necessàries per a determinats grups d’alumnes, actuacions relacionades amb l’orientació, criteris i procediments per a l’avaluació d’alumnes, i actuacions adreçades a les famílies.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Concebut com a manual que serveixi de referent als professionals de l'assessorament psicopedagògic, aquest llibre centra la seva intervenció en els diferents escenaris educatius en els quals té lloc la formació: la família, l'entorn escolar, el context social pròxim, l'educació no formal, etc.; escenaris en els quals, sens dubte, s'aprèn i s'ensenya. I ho fa amb la voluntat, present en cadascun dels textos, de desplegar les àmplies possibilitats que ofereix l'assessorament, de redefinir els límits que tradicionalment se li han atribuït, i de concretar les tasques que corresponen als seus professionals, tot això amb l'afany explícit d'assumir els nous reptes que planteja la societat

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: El asesoramiento psicopedagógico
II Parte: Los escenarios educativos
III Parte: La práctica educativa
IV Parte: Los escenarios educativos específicos
V Parte: El alumnado con barreras a la comunicación y al aprendizaje