Capítol Los problemas de comportamiento
RESUM CAPíTOL

Determinades característiques dels alumnes i les alumnes exigeixen canvis en les formes d’ensenyament. Aquest capítol s’ocupa de la manera com s’han d’afrontar els problemes de comportament. Els problemes emocionals i de conducta a l’aula constitueixen una de les preocupacions principals de la comunitat educativa; els alumnes i les alumnes que presenten aquest tipus de problemes estan en risc d’exclusió educativa i social. Des de l’educació inclusiva, el capítol aborda l’anàlisi de les barreres que hi ha als centres educatius per promoure l’aprenentatge i la participació de l’alumnat que presenta aquests problemes, i facilita les claus per donar una resposta eficaç des de l’aula i el centre per a la seva prevenció i intervenció.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
En el volum s’analitzen les dificultats d’aprenentatge en dues de les competències bàsiques de més rellevància instrumental: la lectura i l’escriptura, i les matemàtiques; s’aborda la resposta a l’alumnat en desavantatge cultural; es revisa el concepte de necessitats educatives especials i la forma amb què es va donant resposta a aquest col·lectiu. Per la seva especial importància en el moment actual, s’han inclòs capítols específics que tenen relació amb els problemes de comportament i l’alumnat amb problemes de salut mental. Finalment, es presenta una reflexió al voltant dels alumnes anomenats amb altes capacitats. En tots els capítols s’aborda el paper de l’orientador en l’àmbit d’intervenció específic que es tracta  en cada cas.

Llibre disponible per capítols
INDICE