Capítol Los recursos que utilizar
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol aborda el tema dels recursos que cal fer servir a l’àrea de matemàtiques, fent un èmfasi especial en les possibilitats que les tecnologies de la informació ja estan suposant en aquest camp. Amb aquest objectiu, es parla dels llibres de text, els materials manipulatius, les exposicions, el material audiovisual, els jocs matemàtics, etc., i es presenta una classificació i un tractament diferenciat d’aquests i altres recursos. S’hi inclouen activitats i exemples sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Aquest llibre està escrit pensant en l'acció didàctica dels docents des del punt de vista de la seva pràctica professional. Per aquesta raó, desenvolupa els apartats següents des de la lògica de les accions professionals unides a la pràctica docent en el procés d'ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques: finalitats, proposta de tasques, avaluació, planificació curricular, processos d'aprenentatge i acció comunicativa. 

Llibre disponible per capítols
INDICE