Capítol Los usos sociales de las matemáticas son los que deben definir los objetivos de su enseñanza y no la epistemología de esta ciencia
RESUM CAPíTOL

L’ensenyament de les matemàtiques a l’escola obligatòria ha d’estar justificat des de l’ús social que es fa dels aprenentatges que es promouen i que no se sosté de cap manera per l’interès propi que les matemàtiques poden tenir com a ciència. En aquest capítol es pretén donar a conèixer quin és l’ús social que es fa de les matemàtiques i quins són els grups humans que es poden associar a aquests aprenentatges i beneficiar-se’n.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Reflexiona sobre la diferència entre dues maneres diferents d’enfocar l’ensenyament de les matemàtiques: les matemàtiques com a àrea de coneixement del currículum de l’educació i/o les matemàtiques com a competència clau o bàsica per a l’aprenentatge. D’estructura clara, a més a més de les idees que proposa per al desenvolupament de la competència matemàtica, el llibre incideix en la importància de la innovació i el canvi per millorar la capacitació docent. Les idees clau plantejades ajuden a respondre preguntes com ara: · Quina és la raó que justifica la presència de les matemàtiques en el currículum? · Des de quina perspectiva han de definir-se les finalitats que ha d’aconseguir l’ensenyament de les matemàtiques? · Per què ha de centrar-se l’ensenyament de les matemàtiques en el desenvolupament de la competència matemàtica i què hem d’entendre per competència matemàtica? 

Llibre disponible per capítols
INDICE