Capítol Lozalizar y seleccionar información implica difinir los objetivos, conocer las fuentes y valorar su pertinencia
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es parla dels diferents aspectes d’una competència lectora, que constitueix una de les diverses destreses requerides per a la construcció de comunicació, però què vol dir saber localitzar i seleccionar la informació? Quins recursos i processos hem de seguir? Què hem de fer perquè la informació arribi fins a nosaltres? Aquest capítol parla d’aquestes qüestions.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €