Capítol Maintaining and Developing Professional Skills
RESUM CAPíTOL

Chapter contents:
• Introduction and overview
• The challenges of working as a teacher
• Some general principles
• Maintaining language skills: use it or lose it
• Maintaining teaching skills
• ConclusionFORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Els capítols que conformen aquest llibre tracten sobre el desenvolupament del professorat, i s’inclouen els temes següents: el desenvolupament i el manteniment de les seves habilitats; l’aplicació de la pràctica reflexiva; el desenvolupament d’habilitats de pensament i el foment de l’autonomia dels estudiants en l’ensenyament de l’Anglès com a llengua estrangera; la realització d’investigacions educatives; el desenvolupament de tècniques d’avaluació; la comprensió i la correcció dels errors dels alumnes; i la Preparació per al pràcticum. Cada capítol inclou tasques per consolidar la informació, així com activitats d’avaluació més exhaustives.
The eight chapters in this book address the question of teacher development, including maintaining and developing teacher skills; applying reflective teacher practice; developing thinking skills and fostering student autonomy in ELT; carrying out educational research; developing assessment techniques; understanding and correcting students’ errors and preparing for your Practicum. Each chapter includes tasks for consolidating the information and more extensive assessment tasks.

Llibre disponible per capítols
INDICE