Capítol Manipulamos, experimentamos, investigamos, aprendemos...
RESUM CAPíTOL

Per als nens i les nenes és imprescindible manipular i experimentar per descobrir el seu entorn més proper. La seva manera de conèixer el món és a través dels sentits; per tant, l’escola ha de promoure espais i materials que els permetin activar-los, partint d’una metodologia d’aprenentatge basada en el joc. És ben sabuda la importància del joc per als més petits durant el seu desenvolupament maduratiu. En aquest capítol es defineixen uns quants conceptes relacionats amb la manipulació i l’experimentació, la importància del joc i l’organització espacial i temporal dels entorns oferts amb aquesta finalitat a l’escola infantil.FORMATS DISPONIBLES
3.99 €
COL·LECIONS: Biblioteca Infantil (español)

Resum del llibre
Es presenten idees i propostes per estimular els sentits, investigar i, en definitiva, aprendre jugant amb materials naturals i de la vida quotidiana. Les propostes compilades en aquest llibre pretenen obrir vies d’innovació educativa, aportar idees per al joc amb materials naturals i afavorir un ambient educatiu suggeridor. El llibre és interessant no només per a educadors i altres professionals implicats en contextos educatius i lúdics, sinó també per a familiars que desitgen compartir el temps de lleure i buscar activitats en les quals els nens i les nenes investiguen i descobreixen sensacions diverses. En definitiva, un llibre ple d’olors i textures per assaborir en companyia. Un llibre atractiu i de lectura àgil que resultarà imprescindible per als que dissenyen i participen en activitats d’exploració amb la primera infància.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Propuesta de actividades