Capítol Marco de referencia
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es presenta el marc de referència d'una proposta de treball per afavorir el pas de l'aula d'acolliment a les classes ordinàries, delimitat per la problemàtica de l'atenció a la diversitat en el si d'un ensenyament comprensiu i les finalitats pròpies de l'ESO, i per la preocupació d'identificar els aprenentatges que són realment bàsics o fonamentals en l'educació bàsica i que s'han de garantir per a tot l'alumnat sense excepcions. La proposta de treball ha estat especialment pensada per als alumnes d'incorporació tardana escolaritzats a l'ESO. No obstant això, alguns aspectes poden servir també com a referent per a l'alumnat de primària.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Las actitudes de la sociedad de acogida, la normalización del emplazamiento escolar. Estrategias para trabajar en el aula. La identificación, el estudio y la valoración de experiencias.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: La acogida del alumnado de incorporación tardía: orientaciones y propuestas
II Parte: Del aula de acogida a las clases ordinarias
III Parte: Descripción y análisis de experiencias