Capítol Marco legislativo en la escuela 0-3
RESUM CAPíTOL

El propòsit d’aquest capítol és endinsar-se en els coneixements bàsics del llenguatge normatiu que facilitin la comprensió de la reglamentació en aspectes legislatius que afecta els centres educatius i, especialment, les escoles infantils o escoles 0-3. Es pretén ajudar a entendre i interpretar la legislació, entenent que la norma dona resposta a necessitats o voluntats socials, organitzatives, administratives i polítiques que necessàriament han d’orientar l’organització i l’acció de les escoles com a servei públic i social.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca Infantil (español)

Resum del llibre
El llibre presenta des de les bases ètiques que permeten afrontar la responsabilitat d’educar nens i nenes en els seus primers tres anys de vida, fins als principis de la bona direcció i gestió aplicats a l’escola 0-3. També presenta una revisió dels principis normatius que regulen les escoles 0-3, el tema important del lideratge, consells per orientar l’escola cap a una millor qualitat, guies per conduir la imprescindible relació família-escola i models d’actuació en la resolució de conflictes. Tot i que en les darreres dècades s’ha escrit molt sobre direcció escolar, el cert és que l’escola 0-3 ha quedat relegada, fins ara, d’aquesta important disciplina. Aquesta obra vol sortir al pas d’aquesta manca de recursos teoricopràctics de referència a l’escola 0-3, i aportar alguns fonaments sòlids que ajudin a millorar la direcció de l’escola 0-3.

Llibre disponible per capítols
INDICE