Capítol Marco teórico
RESUM CAPíTOL

A partir de l’experiència compartida amb l’escola Folch i Torres i dels referents teòrics que sustenten certes decisions, aquest capítol pretén justificar que la decisió presa per part de l’escola d’atendre la diversitat dins el marc de l’aula ordinària és una decisió clau que provoca canvis i mou el centre cap a un procés de millora i cap a la inclusió de tot l’alumnat. Es tracten, així, temes relacionats amb l’escola, un sistema que avança cap a la inclusió, les barreres per a l’aprenentatge i la participació, la intencionalitat educativa o l’avaluació, entre altres.FORMATS DISPONIBLES
3.99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
A partir de la perspectiva sistèmica de la comunicació i les relacions, destaca i posa en relleu els aspectes emocionals, afectius i relacionals –sovint poc reconeguts– que influeixen, condicionen i en certs casos interfereixen en la millora i el canvi de l’alumne i de l’acció educativa. La perspectiva sistèmica, per la qual opta, assegura poder analitzar el centre globalment, tot dirigint la mirada tant a l’escola (institució), com a l’aula (lloc on es desenvolupen els processos d’ensenyament i aprenentatge), i als alumnes (en especial, aquells amb més dificultats). En conseqüència, s’indaga en el que pensen els mestres, els especialistes, l’equip directiu, els pares i els professionals externs al centre. Les seves veus, els seus dubtes i comentaris aporten autenticitat a aquest relat. En conjunt, l’obra aporta criteris, orientacions i un ventall molt ampli d’instruments (guions, qüestionaris, etc.) que d’una manera singular, valenta, innovadora i suggeridora aposta per la construcció d’escoles més compromeses a oferir a tot l’alumnat oportunitats per aprendre i desenvolupar-se com a persones.

Llibre disponible per capítols
INDICE