Resum del contingut formatiu

El títol va adreçat a professionals de l’educació amb necessitats sentides de desenvolupament professional i amb necessitats d’aprofundir en les seves competències professionals (graduats, diplomats en Magisteri, llicenciats en Pedagogia i altres llicenciats que imparteixen docència en l’educació reglada).

L’objectiu general del màster és analitzar i prendre decisions sobre la pràctica docent des d’una concepció de formació en competències.

El màster es divideix en 10 mòduls + 1 de projecte final de màster.