Resum del contingut formatiu
El títol va adreçat a professionals de l’educació amb necessitats sentides de desenvolupament professional i amb necessitats d’aprofundir en les seves competències professionals (graduats, diplomats en Magisteri, llicenciats en Pedagogia, Psicologia, Educació Social i altres llicenciats) vinculades amb l’educació infantil.

Els objectius generals del màster són:
- Analitzar propostes, accions educatives, així com diferents llenguatges expressius i comunicatius que es desenvolupen en l’etapa d’educació infantil i que contribueixen a millorar els contextos d’aquesta etapa.
-Elaborar propostes que defineixin i concretin les pràctiques educatives de qualitat, amb la finalitat de transferir aquests coneixements i eines a la realitat professional dels participants i transformar-la.

El màster es divideix en 10 mòduls + 1 de projecte final de màster.