Capítol Matemáticas en la educación infantil
RESUM CAPíTOL

Dins de l’àmbit de l’educació infantil no es pot parlar d’educació matemàtica sense abans haver definit clarament un concepte d’infància: com entenem els nens? Són persones que cal protegir o la finalitat és fomentar-ne l’autonomia? Es parteix del respecte pel que són o només es considera el que es vol que siguin? Aquest capítol es refereix, en primer lloc, a qüestions sobre la gènesi del pensament matemàtic sustentades en un concepte concret d’infància. En segon lloc, d’acord amb aquestes premisses, es presenten quatre experiències amb la pretensió de mostrar el despertar del pensament matemàtic en el primer cicle (0-3) i el segon cicle (3-6).FORMATS DISPONIBLES
6,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Aula

Resum del llibre

Cada capítol, centrat en una etapa educativa, suggereix com crear i gestionar entorns d’aula motivadors tant per a l’alumnat com per al professorat. Es recullen, així, en aquestes pàgines, diferents experiències d’aula que plantegen qüestions relatives a l’ús del context real en el desenvolupament de pràctiques matemàtiques escolars; al paper dels valors i les emocions en l’aprenentatge matemàtic d’alumnes de diferents edats; als canvis en l’ensenyament de continguts matemàtics específics quan es dóna prioritat al diàleg; a la influència de les noves tecnologies en les formes de participació i comunicació o a la necessitat de relacionar disciplines treballades habitualment per separat.

En tots el casos, es tracta de qüestions de gran rellevància que  mostren d’una manera concreta i amena amb la doble finalitat d’aportar recursos i generar reflexions sobre la pròpia pràctica professional. 


Llibre disponible per capítols
INDICE